9 วิธีเช็กฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆ รับปี 2567

9 วิธีเช็กฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆ รับปี 2567

9 วิธีเช็กฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆ รับปี 2567

9 วิธีเช็กฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆ รับปี 2567 บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขายบ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งฮวงจุ้ยบ้านเป็นหนึ่งในบริการที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและมั่นใจ

ฮวงจุ้ยบ้านคืออะไร?

ฮวงจุ้ย (Feng Shui) เป็นศาสตร์จีนโบราณที่มีพื้นฐานมาจากแนวปรัชญาของลัทธิเต๋า เป็นศาสตร์ที่เชื่อในเรื่องของพลังงาน “ชี่” หรือ “ลมปราณ” ที่รายล้อมอยู่รอบๆ ตัวเรา โดยเชื่อว่าหากสามารถทำให้พลัง “หยิน” และ “หยาง” หรือพลังที่เป็นกลางนั้นอยู่ในสภาวะที่สมดุล ซึ่งการจัดวางที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมรอบตัวให้สอดคล้องกับพลังของธรรมชาติ โดยเชื่อว่าพลังธรรมชาตินี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านสุขภาพ การเงิน ความรัก ความสัมพันธ์ ความเป็นมงคลและความสำเร็จในชีวิต

9 วิธีเช็กฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆ รับปี 2567

ฮวงจุ้ยบ้านสำคัญต่อการอยู่อาศัยอย่างไร?

การเช็กฮวงจุ้ยบ้านมีความสำคัญต่อการอยู่อาศัยอย่างมาก เนื่องจากฮวงจุ้ยบ้านช่วยให้เราสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของบ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการซื้อ-ขายได้อย่างแม่นยำ โดยจะช่วยให้เราทราบถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเจริญรุ่งเรือง ความเจริญก้าวหน้า ความสมดุลของบ้าน และอื่นๆ ที่สามารถส่งผลต่อชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองของเราในอนาคต โดยฮวงจุ้ยบ้านที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้

 • มีทางเข้าออกที่สะดวกและปลอดภัย
 • มีการจัดวางพื้นที่ใช้สอยอย่างเหมาะสม
 • มีการจัดวางสิ่งของภายในบ้านอย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย
 • มีสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ดี

การเช็กฮวงจุ้ยบ้านเองแบบง่ายๆ สามารถทำได้ดังนี้

 1. ดูตำแหน่งที่ตั้งของบ้าน บ้านควรตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น ตั้งอยู่ในที่สูง มองเห็นวิวทิวทัศน์กว้างไกล อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และอยู่ห่างจากสิ่งสกปรกหรือมีมลพิษ ตำแหน่งที่ตั้งที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
 • อยู่ใกล้กับภูเขาหรือต้นไม้ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวพลังที่ดี
 • อยู่ห่างจากแม่น้ำหรือทะเลมากเกินไป เพราะอาจทำให้พลังงานหมุนเวียนได้ไม่ดี
 • อยู่ห่างจากสถานที่ที่มีมลพิษหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะแหลมคม
9 วิธีเช็กฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆ รับปี 2567
 1. ดูทางเข้าออกของบ้าน ทางเข้าออกของบ้านควรโปร่งโล่ง สะอาด และสว่าง ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางหรือถูกบดบัง
 1. รูปทรงของบ้าน รูปทรงของบ้านก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเชื่อว่าหากบ้านมีรูปทรงที่เหมาะสม ก็จะส่งเสริมพลังงานที่ดีในบ้านได้ รูปทรงบ้านที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
 • เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้สะดวก
 • ไม่ควรมีมุมแหลมหรือมุมอับมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดพลังงานที่ไม่ดี
 1. การจัดวางภายในบ้าน การจัดวางภายในบ้านก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเชื่อว่าหากจัดวางสิ่งของต่างๆ ในบ้านอย่างเหมาะสม ก็จะส่งเสริมพลังงานที่ดีในบ้านได้ การจัดวางภายในบ้านที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
 • ประตูทางเข้าบ้านควรอยู่ตรงกลาง เพื่อให้พลังงานที่ดีไหลเวียนเข้ามาในบ้านได้สะดวก
 • ห้องนั่งเล่นควรอยู่ทางทิศใต้ เพื่อให้มีพลังงานที่ดีส่งเสริมเรื่องโชคลาภ
 • ห้องนอนควรอยู่ทางทิศตะวันออก เพื่อให้มีพลังงานที่ดีส่งเสริมเรื่องสุขภาพ
 • ห้องน้ำควรอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อให้มีพลังงานที่ดีส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์
 1. การตกแต่งบ้าน การตกแต่งบ้านก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเชื่อว่าหากตกแต่งบ้านด้วยสิ่งของมงคล ก็จะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีในบ้านได้ การตกแต่งบ้านด้วยสิ่งของมงคล เช่น
 • รูปภาพหรือสัญลักษณ์มงคลต่างๆ
 • ต้นไม้หรือดอกไม้
 • น้ำพุหรือบ่อน้ำ
9 วิธีเช็กฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆ รับปี 2567
 1. ประตูบ้าน ควรหันไปทางทิศที่ดี เช่น ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือทิศใต้ ประตูบ้านควรเปิดได้สะดวก และไม่ติดกับสิ่งกีดขวาง
 1. หน้าต่าง ควรมีจำนวนเพียงพอเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก หน้าต่างควรตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่หันไปทางทิศอัปมงคล
 1. ห้องครัว ควรอยู่ห่างจากห้องนอน ไม่ควรหันไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไฟในครัวควรสว่างเพียงพอ และควรติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อดูดกลิ่น
 1. ห้องนอน ควรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ เตียงนอนควรหันหัวไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ ไม่ควรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก
9 วิธีเช็กฮวงจุ้ยบ้านด้วยตนเองแบบง่ายๆ รับปี 2567

ข้อควรรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยบ้านควรดูอะไร

 • ทิศของบ้าน ทิศของบ้านมีความสำคัญต่อฮวงจุ้ยเป็นอย่างมาก โดยทิศที่ดีสำหรับบ้านคือทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้
 • ทิศทางของห้องต่างๆ ทิศทางของห้องต่างๆ ภายในบ้านก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยห้องนอนควรอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออก ห้องครัวควรอยู่ทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ และห้องนั่งเล่นควรอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
 • การตกแต่งภายใน การตกแต่งภายในบ้านก็ส่งผลต่อฮวงจุ้ยเช่นกัน โดยควรใช้สีสันและวัสดุที่สดใส สะอาด และสบายตา
 • การจัดวางสิ่งของ การจัดวางสิ่งของภายในบ้านก็ส่งผลต่อฮวงจุ้ยเช่นกัน โดยควรจัดวางสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสะอาด
 • ห้องน้ำ ควรอยู่ห่างจากห้องครัวและห้องนอน ไม่ควรหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ควรมีสิ่งของรกๆ อยู่ในห้องน้ำ
 • สีของบ้าน ควรเป็นสีที่สดใส สบายตา หลีกเลี่ยงการใช้สีที่ฉูดฉาดหรือสีดำ

ฮวงจุ้ยบ้านเป็นศาสตร์ที่เชื่อว่าการจัดวางที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมรอบตัวให้สอดคล้องกับพลังของธรรมชาติ จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าของบ้านและสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน และความรัก ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮวงจุ้ยบ้านได้จากหนังสือ เว็บไซต์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เพื่อการลงทุน การอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th

«
»