8 สิ่งที่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

8 สิ่งที่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

8 สิ่งที่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

8 สิ่งที่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ควรรู้ ในปัจจุบันนี้การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้รับความนิยมอย่างมาก ถึงแม้จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่อสังหาริมทรัพย์ก็ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนที่สูงเช่นกัน ซึ่งการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ซื้อเพื่อเก็งกำไร ซื้อเพื่อปล่อยเช่า ซื้อเพื่อพัฒนาต่อยอด เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพคอยให้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนมือใหม่อย่างมาก และวันนี้แอดมินมีคำแนะนำจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาฝากค่ะ

ทําความเข้าใจประเภทของอสังหาริมทรัพย์
 1. ทําความเข้าใจประเภทของอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและลักษณะของทรัพย์สิน ได้แก่

 • ที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม
 • ที่ดิน เช่น ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • อาคารพาณิชย์ เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์
 • โรงงาน โกดัง
 • โรงแรม รีสอร์ท

ผู้ลงทุนควรพิจารณาเลือกประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ให้เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์การลงทุนของตนเอง เช่น หากต้องการลงทุนเพื่ออยู่อาศัยเอง ควรเลือกที่อยู่อาศัยที่มีขนาดและราคาที่เหมาะสมกับครอบครัว หากต้องการลงทุนเพื่อหารายได้ ควรเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าหรือมีผู้เช่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ดีหรือใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก

 1. ศึกษาข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ได้แก่ ทําเลที่ตั้ง ราคา อุปสงค์อุปทาน เพื่อประเมินศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ เช่น หากทำเลที่ตั้งมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ราคาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นั้นก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 1. กําหนดวัตถุประสงค์การลงทุน

ผู้ลงทุนควรกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนให้ชัดเจน เช่น เพื่ออยู่อาศัย หรือหารายได้ เพื่อกำหนดประเภทและทําเลที่เหมาะสม เช่น หากต้องการลงทุนเพื่ออยู่อาศัยเอง ควรเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดและราคาที่เหมาะสมกับครอบครัว หากต้องการลงทุนเพื่อหารายได้ ควรเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าหรือมีผู้เช่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่ดีหรือใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก

 1. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน ภาษี การกู้ยืม เพื่อลดความเสี่ยง เช่น หากซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยเอง ควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคต หากซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุน ควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 1. ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้ว ผู้ลงทุนยังต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าบำรุงรักษา เป็นต้น เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ค่าประกันภัยอัคคีภัย ค่าบำรุงรักษาอาคาร เป็นต้น

 1. งบประมาณและความสามารถในการชำระเงิน

ผู้ลงทุนควรพิจารณางบประมาณและความสามารถในการชำระเงินของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น หากมีเงินทุนจำกัด ควรเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาไม่สูงมาก หรือหากมีรายได้ไม่มาก ควรเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสูง

ข้อเสนอจากนายหน้า ธนาคาร หรือผู้ประกอบการ
 1. ข้อเสนอจากนายหน้า ธนาคาร หรือผู้ประกอบการ

ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบข้อเสนอจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร หรือผู้ประกอบการหลายๆ ราย เพื่อเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง เช่น หากต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ควรเปรียบเทียบราคาจากนายหน้าหลายๆ ราย หรือหากต้องการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารหลายๆ แห่ง

 1. ข้อมูลผู้ประกอบการ นายหน้า และสัญญาต่างๆ

ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาต่างๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงนามใดๆ เช่น หากซื้ออสังหาริมทรัพย์จากผู้ประกอบการ ควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และประวัติการจดทะเบียน หากซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านนายหน้า ควรตรวจสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพของนายหน้า หากทำสัญญากู้สินเชื่อ ควรตรวจสอบเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่ออย่างละเอียด

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนมือใหม่จึงควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เพื่อการลงทุน การอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th

«
»