บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ 7 ด้านสำคัญที่ควรรู้!

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ 7 ด้านสำคัญที่ควรรู้!

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ 7 ด้านสำคัญที่ควรรู้!

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ 7 ด้านสำคัญที่ควรรู้! ใครที่อยากลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ อาคารพาณิชย์ บ้าน หรือคอนโดมิเนียม ต่างเลือกใช้บริการจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพราะเป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านการซื้อ ขาย เช่า และบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในทุกๆ ด้าน

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ 7 ด้านสำคัญที่ควรรู้!

รู้จักกับงานของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายที่ดินกรุงเทพและในโซนทำเลทองต่างๆ ซึ่งบริษัทนายหน้าอสังหาจะเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้สามารถดำเนินการซื้อ ขาย หรือ เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีหลากหลายขนาด ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คน ไปจนถึงบริษัทนายหน้าอสังหาขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายร้อยคน

บริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 1. บริการด้านการซื้อ-ขาย

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขายที่ดินกรุงเทพ และอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้ลูกค้าพบกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ตรงกับความต้องการและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจในการซื้อ-ขาย

 1. บริการด้านการให้เช่า

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ยังมีบทบาทในการให้คำปรึกษา และดำเนินการในกระบวนการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การประเมินราคา การโฆษณา การตรวจสอบผู้เช่า จนถึงการทำสัญญาเช่า

 1. บริการด้านการประเมินมูลค่า

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญ ในการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจในการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ขายที่ดินกรุงเทพ หรือใช้เป็นข้อมูลในการขอสินเชื่อจากธนาคาร

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ 7 ด้านสำคัญที่ควรรู้!
 1. บริการด้านการวิจัยตลาด

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถทำการวิจัยตลาด เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีคุณภาพในการตัดสินใจ

 1. บริการด้านการปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ จึงสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย การให้เช่า และการประเมินมูลค่า

 1. บริการด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยในการตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยการใช้เครือข่ายที่กว้างขวาง เช่น การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ Social Media หรือการจัดทำและจัดแสดงโบรชัวร์และแผ่นพับ

 1. บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยในกระบวนการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การจัดการการเงิน การบำรุงรักษา จนถึงการจัดการผู้เช่า

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ 7 ด้านสำคัญที่ควรรู้!

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีกี่ประเภท?

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยอาจทำงานให้กับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือทำงานเป็นนายหน้าอิสระ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ในการนำเสนออสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ซื้อ เจรจาต่อรองราคา จัดทำสัญญาซื้อขาย และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบบตัวแทน มีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของผู้ซื้อหรือผู้ขายในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากฝ่ายที่ตนเป็นตัวแทน
 • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบบนายหน้า มีหน้าที่ในการช่วยเหลือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากทั้งสองฝ่าย
บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กับ 7 ด้านสำคัญที่ควรรู้!

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • นำเสนออสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ซื้อ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • จัดทำสัญญาซื้อขาย
 • ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์
 • การให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
 • การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
 • บริการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

การเลือกใช้บริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 • ความน่าเชื่อถือของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ความรู้และทักษะของพนักงาน
 • อัตราค่าบริการ
 • บริการเสริมที่บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีให้

การใช้บริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญในการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ และคุณควรเลือกใช้บริการของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เพื่อการลงทุน การอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th

«
»