ทำความรู้จักกับงานของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ทำความรู้จักกับงานของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ทำความรู้จักกับงานของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หลายๆ ท่านมักเลือกลงทุนกับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยมีความเชี่ยวชาญในการค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ โดยมีนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายหรือผู้เช่าและผู้ให้เช่า บรรลุข้อตกลงและได้รับความพึงพอใจค่ะ ซึ่งงานของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีรายละเอียดอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทำอะไรบ้าง?

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Agency) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจจะเป็นบ้าน คอนโด ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ธุรกรรมการซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับผลประโยชน์สูงสุด

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือลูกค้าในทุกขั้นตอนของการซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นตั้งแต่การค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไปจนถึงการทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง

หน้าที่หลักของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 • ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะทำหน้าที่ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ขนาด พื้นที่ ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้ง ฯลฯ
 • นำเสนออสังหาริมทรัพย์ เมื่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์พบอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้ว บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของอสังหาริมทรัพย์ให้ลูกค้าทราบอย่างละเอียด
 • พาลูกค้าเข้าชมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะมีตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่พาลูกค้าเข้าชมอสังหาริมทรัพย์จริง เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานที่จริง
 • เจรจาต่อรองราคา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองราคาซื้อขายหรือค่าเช่าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 • เตรียมเอกสาร นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะช่วยเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
 • ให้คำปรึกษา บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์
 • ติดตามผล ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะติดตามผลหลังจากการซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าพึงพอใจกับบริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
อสังหาริมทรัพย์คืออะไร ทำไมถึงนิยมในการลงทุน

คุณสมบัติของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่น รู้ราคาตลาด รู้เทรนด์ของตลาด ฯลฯ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีควรมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถนำเสนออสังหาริมทรัพย์ได้อย่างน่าสนใจ
 • มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีควรมีความซื่อสัตย์และโปร่งใส นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ไม่ปิดบังข้อมูลสำคัญใด ๆ
 • มีบริการที่ดี บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดีควรมีบริการที่ดี ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ ตอบคำถามอย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (3)

การเลือกบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

หากท่านกำลังมองหาบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยในการซื้อขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ท่านควรพิจารณาปัจจัย ดังนี้

 • ชื่อเสียงของบริษัท ควรเลือกบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในตลาด
 • ประสบการณ์ของบริษัท ควรเลือกบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • บริการของบริษัท ควรเลือกบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการที่ครอบคลุม ตรงกับความต้องการของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมของบริษัท ค่าธรรมเนียมของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ และรูปแบบการให้บริการ โดยทั่วไปแล้ว ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณ 2-3% ของราคาซื้อขายหรือเช่า
ข้อดีของการซื้อขายบ้านมือสองกับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 • ประหยัดเวลา บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะช่วยค้นหาและเสนอตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการค้นหาเอง
 • สะดวก นายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การหาข้อมูล พาลูกค้าเข้าชม เจรจาต่อรอง จนถึงจัดการเอกสาร ลูกค้าจึงไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวาย
 • ปลอดภัย บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะช่วยตรวจสอบข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และความถูกต้องของเอกสารต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า
 • ได้ข้อมูลครบถ้วน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กฎหมาย ภาษี การเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
 • ต่อรองราคาได้ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีสามารถต่อรองราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
 • มีตัวเลือกหลากหลาย บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีเครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ที่กว้างขวาง สามารถเสนอตัวเลือกอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายให้กับลูกค้ามากกว่าการหาเอง

บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ด้วยความเชี่ยวชาญในการตลาด การเจรจาต่อรอง และการให้คำปรึกษา ทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เพื่อการลงทุน การอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th

«
»