ค่าบริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?

ค่าบริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?

ค่าบริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คืออะไร?

ค่าบริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์คืออะไร? ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะมีความแตกต่างอย่างมากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขอบเขตของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องการ ระดับของบริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องการ ขนาดและตำแหน่งของอสังหาริมทรัพย์ และต้องการบริการพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่ ดังนั้นคุณควรติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่คุณสนใจ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือบริการที่คุณสนใจค่ะ

อัตราค่าบริการของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 • ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นค่าตอบแทนที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จ่ายให้บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สำหรับการบริการในการขายหรือปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยค่านายหน้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายหรือค่าเช่า เช่น ค่านายหน้าขายบ้านคิด 3% ของราคาขาย
 • ค่าบริการอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าการตลาด ค่าโฆษณา ค่าถ่ายภาพ ค่าเอกสาร และค่าอื่นๆ

ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น

 • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ จะมีค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกัน เช่น บ้านเดี่ยวจะมีค่านายหน้าสูงกว่าคอนโดมิเนียม
 • ทำเลที่ตั้ง อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีจะมีค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า
 • ขนาดของอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่จะมีค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า
 • ความยากง่ายในการขายหรือปล่อยเช่า อสังหาริมทรัพย์ที่ขายหรือปล่อยเช่ายากจะมีค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า

ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายหรือค่าเช่า เช่น ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านคิด 3% ของราคาขาย ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ขายคอนโดมิเนียมคิด 2% ของราคาขาย ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าบ้านคิด 1 เดือนของค่าเช่า ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมคิด 1.5 เดือนของค่าเช่า

การคำนวณค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างการคำนวณค่านายหน้า

 • ขายบ้านราคา 1 ล้านบาท ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะเท่ากับ 30,000 บาท (3% x 1,000,000)
 • ขายคอนโดมิเนียมราคา 500,000 บาท ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะเท่ากับ 10,000 บาท (2% x 500,000)
 • ปล่อยเช่าบ้านเดือนละ 10,000 บาท ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะเท่ากับ 10,000 บาท (1 เดือน x 10,000)
 • ปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมเดือนละ 20,000 บาท ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์จะเท่ากับ 30,000 บาท (1.5 เดือน x 20,000)

ค่าบริการอื่นๆ

ค่าบริการอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าการตลาด ค่าโฆษณา ค่าถ่ายภาพ ค่าเอกสาร และค่าอื่นๆ

ค่าบริการอื่นๆ โดยทั่วไปจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายหรือค่าเช่า เช่น ค่าการตลาดคิด 1% ของราคาขาย ค่าโฆษณาคิด 0.5% ของราคาขาย ค่าถ่ายภาพคิด 5,000 บาท ค่าเอกสารคิด 1,000 บาท

การคำนวณค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างการคำนวณค่าบริการอื่นๆ

 • ค่าการตลาดขายบ้านราคา 1 ล้านบาท จะเท่ากับ 10,000 บาท (1% x 1,000,000)
 • ค่าโฆษณาขายคอนโดมิเนียมราคา 500,000 บาท จะเท่ากับ 25,000 บาท (0.5% x 500,000)
 • ค่าถ่ายภาพบ้านราคา 1 ล้านบาท จะเท่ากับ 5,000 บาท
 • ค่าเอกสารขายคอนโดมิเนียมราคา 500,000 บาท จะเท่ากับ 1,000 บาท

ตัวอย่างการคำนวณค่าใช้จ่ายรวม

 • ขายบ้านราคา 1 ล้านบาท ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 30,000 บาท ค่าบริการอื่นๆ 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 40,000 บาท
 • ขายคอนโดมิเนียมราคา 500,000 บาท ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 10,000 บาท ค่าบริการอื่นๆ 25,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 35,000 บาท
 • ปล่อยเช่าบ้านเดือนละ 10,000 บาท ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 10,000 บาท ค่าบริการอื่นๆ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 15,000 บาท
 • ปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมเดือนละ 20,000 บาท ค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 30,000 บาท ค่าบริการอื่นๆ 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 31,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีการคำนวณตามแต่ละบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และมีความหลากหลายตามภูมิภาคและวัตถุประสงค์ของการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ คุณควรติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่คุณสนใจ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือบริการที่คุณสนใจในพื้นที่และวัตถุประสงค์ของคุณ

Forbest Properties เราเป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริการด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้ง บริษัทนายหน้าขายที่ดิน ที่มีบริการขายที่ดินกรุงเทพและทั่วประเทศไทย เพื่อการลงทุน การอยู่อาศัย และเพื่อการพาณิชย์ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกระบวนการซื้อขาย ที่มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 32 ปี หากคุณกำลังมองหาบริการที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินกรุงเทพ หรือบริษัทนายหน้าขายที่ดินกรุงเทพ ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Forbest Properties

สนใจติดต่อ

02-2874-569

line ID : @forbestproperties

www.forbestproperties.co.th

«
»