อยากลงทุนอสังหาฯ เริ่มยังไงดี

อยากลงทุนอสังหาฯ เริ่มยังไงดี

อยากลงทุนอสังหาฯ เริ่มยังไงดี ? ให้ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

ในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจอยากลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าและเพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่นักลงทุนมือใหม่จำเป็นต้องรู้ก่อนเริ่มการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์คืออะไร ข้อดี และข้อควรระวังของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง รวมถึงเทคนิคดี ๆ ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี

อสังหาริมทรัพย์คืออะไรและแตกต่างจากการลงทุนรูปแบบอื่น ๆ อย่างไร

อสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพกพาไปไหนมาไหนได้หรือก็คือ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ทำการสร้างติดกับที่ดิน เช่น บ้าน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หอพัก และคอนโดมิเนียม เป็นต้น รวมถึงภูเขา เกาะ แม่น้ำ หนอง คลอง บึง กรวด ทราย แร่ และไม้ยืนต้นที่อยู่ในบริเวณที่ดินนั้น นอกจากนั้นกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่าง ๆ เช่น สิทธิในการครอบครองที่ดิน สิทธิในการอยู่อาศัย สิทธิเหนือพื้นที่ดิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์และภาระจำยอม ก็นับว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน ดังนั้น ก่อนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนจึงควรทำความเข้าใจถึงลักษณะเด่นของอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างจากการลงทุนในรูปแบบอื่นอยู่หลายประการ ดังนี้

  • มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก กล่าวคือราคาของอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นมากกว่าตัวทรัพย์สินเอง ถ้าหากเศรษฐกิจตกต่ำราคาอสังหาริมทรัพย์ก็จะลดลงตามไปด้วย
  • ใช้ระยะเวลานานในการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานและมีความเสี่ยงมากกว่า แต่สามารถลดความเสี่ยงได้โดยการปล่อยให้เช่าหรือทำธุรกิจส่วนตัวบนที่ดินนั้น เพื่อสร้างกระแสเงินสด
  • อสังหาริมทรัพย์มักจะราคาสูงขึ้นในระยะยาว เป็นไปได้ที่ในระยะสั้นราคาของอสังหา ฯ อาจมีการปรับตัวลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่ส่วนใหญ่ในระยะยาวนั้นมักจะมีราคาที่สูงขึ้น โดยขึ้นกับทำเลที่ตั้งของที่ดินผืนนั้นด้วย
  • อสังหาริมทรัพย์มีอายุขัยที่ยาวนาน โดยทั่วไปที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีอายุการใช้งานนานถึง 50-100 ปี ดังนั้นผู้ที่ครอบครองสามารถนำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประโยชน์สร้างรายได้ในระยะยาวได้

 

** ที่มา www.kasikornbank.com

«
»